Výročné správy Komunitného centra

Výročná správa 2018

Úvod

Začiatkom marca oslávilo Komunitné centrum Ruka v ruke prvé narodeniny. Pre nás je to dôkaz, že založiť občianske združenie zamerané zvlášť na podporu rodín s deťmi bol naozaj dobrý nápad. 

Aj čísla nám dávajú za pravdu. Od začiatku našej činnosti v apríli až do konca roka 2018 sme uskutočnili 130 pravidelných aktivít* a zorganizovali 5 väčších rodinných akcií pod holým nebom, pričom na všetky naše podujatia dohromady prišlo takmer 2000 ľudí!

Za minulý rok sme odviedli kus práce – pomohli sme vytvoriť nové vzťahy medzi rodinami, zorganizovali sme pravidelné aktivity (nielen) pre rodičov s deťmi a vytvorili priestor pre rozvoj rodičovských a iných zručností. Okrem toho sme sa v jeseni presťahovali do nových priestorov, naplno rozbehli našu webovú a facebookovú stránku a získali sme aj prvých pravidelných darcov, ktorí prispievajú na našu činnosť. V tomto roku sme už stihli rozbehnúť niekoľko nových aktivít. Momentálne usilovne pripravujeme valné zhromaždenie našich členov. Všetky naše aktivity zvládame vďaka pestrému organizačnému tímu, ochotným dobrovoľníkom, a samozrejme, vďaka pravidelným účastníkom našich aktivít.

V tejto výročnej správe Vám ponúkame detailnejší prehľad našich aktivít za rok 2018, vrátane finančného hospodárenia a našich plánov na rok 2019.

Ďakujeme za Vašu priazeň a prajeme príjemné čítanie.
Správna rada o.z. Komunitné centrum Ruka v ruke

Kompletnú výročnú správu za rok 2018 ku nahliadnutiu nájdete tu:

Výročná správa o.z Komunitné centrum Ruka v ruke