Výročné správy Komunitného centra

Výročná správa 2019

Už 2. rok funguje naše o.z. Komunitné centrum Ruka v ruke. Množstvo projektov, ktoré sa nám podarilo zrealizovať a spätná väzba od návštevníkov potvrdzuje, že sa nám darí napĺňať potreby našej cieľovej skupiny.

Od januára až do decembra 2019 sme uskutočnili 238 pravidelných aktivít a zorganizovali 3 väčšie rodinné akcie pod holým nebom, pričom na všetky naše podujatia dohromady prišlo vyše 3000 ľudí!

Rok 2019 bol pre nás v mnohom kľúčový. Podarilo sa nám uskutočniť ďalší ročník veľkej jarnej, jesennej a vianočnej rodinnej akcie, za čo vďačíme aj našim spoľahlivým sponzorom. Rozbehli sme nové pravidelné aktivity a skvalitnili tie, ktoré úspešne fungujú dlhodobo. Veľmi dôležitým krokom pre udržanie chodu centra je pre nás finančná stabilizácia. Zavedením niektorých ekonomických opatrení, a najmä vďaka našim pravidelným darcom sa nám podarilo zabezpečiť základný príjem centra, ktorým pokrývame nájom a energie.

Na prelome rokov sme zahájili 1.etapu prerábky priestorov, ktorá pomohla dotvoriť bezpečné a príjemné prostredie. Výrazne sa zvýšil počet návštevníkov centra, aj návštevníkov našej webovej a facebookovej stránky. Všetky naše aktivity zvládame vďaka pestrému organizačnému tímu, ochotným dobrovoľníkom, a samozrejme, vďaka pravidelným účastníkom našich aktivít.

V tejto výročnej správe Vám ponúkame detailnejší prehľad našich aktivít za rok 2019, vrátane finančného hospodárenia a našich plánov na rok 2020.

Ďakujeme za Vašu priazeň a prajeme príjemné čítanie.

VÝROČNÁ SPRÁVA o.z. KC Ruka v ruke za rok 2019

Výročná správa 2018

Úvod

Začiatkom marca oslávilo Komunitné centrum Ruka v ruke prvé narodeniny. Pre nás je to dôkaz, že založiť občianske združenie zamerané zvlášť na podporu rodín s deťmi bol naozaj dobrý nápad. 

Aj čísla nám dávajú za pravdu. Od začiatku našej činnosti v apríli až do konca roka 2018 sme uskutočnili 130 pravidelných aktivít* a zorganizovali 5 väčších rodinných akcií pod holým nebom, pričom na všetky naše podujatia dohromady prišlo takmer 2000 ľudí!

Za minulý rok sme odviedli kus práce – pomohli sme vytvoriť nové vzťahy medzi rodinami, zorganizovali sme pravidelné aktivity (nielen) pre rodičov s deťmi a vytvorili priestor pre rozvoj rodičovských a iných zručností. Okrem toho sme sa v jeseni presťahovali do nových priestorov, naplno rozbehli našu webovú a facebookovú stránku a získali sme aj prvých pravidelných darcov, ktorí prispievajú na našu činnosť. V tomto roku sme už stihli rozbehnúť niekoľko nových aktivít. Momentálne usilovne pripravujeme valné zhromaždenie našich členov. Všetky naše aktivity zvládame vďaka pestrému organizačnému tímu, ochotným dobrovoľníkom, a samozrejme, vďaka pravidelným účastníkom našich aktivít.

V tejto výročnej správe Vám ponúkame detailnejší prehľad našich aktivít za rok 2018, vrátane finančného hospodárenia a našich plánov na rok 2019.

Ďakujeme za Vašu priazeň a prajeme príjemné čítanie.
Správna rada o.z. Komunitné centrum Ruka v ruke

Kompletnú výročnú správu za rok 2018 ku nahliadnutiu nájdete tu:

VÝROČNÁ SPRÁVA o.z. KC Ruka v ruke za rok 2018