Miniškôlka

MINIŠKÔLKA  – Adaptačný program pre deti, ktoré čaká nástup do materskej školy

Projekt Miniškôlka vznikol ako reakcia na potrebu rodičov, ktorí hovoria o obave alebo zlej skúsenosti z prechodu dieťaťa z domu do škôlky. Pri bežnom nástupe do škôlky dieťa ostáva v cudzom prostredí bez rodiča zo dňa na deň bez postupnej prípravy a môže zažívať výrazný stres, cítiť pocit ohrozenia, opustenia. Rodič je pod tlakom, lebo on sám musí nastúpiť do práce a dieťa v škôlke nechať alebo nemá dostatok zručností ako reagovať na potreby dieťaťa v danom momente. Problém náhleho prechodu z úzkeho rodinného kruhu do cudzieho prostredia škôlky má za následok, že je v dieťati narušený pocit bezpečia, ktorý má výrazný vplyv na jeho správanie v prítomnosti – zlý spánok, odmietanie jedla, pocikávanie, ale aj v budúcnosti – narušenie dôvery s rodičom, odmietanie zmeny či problémy vo vzťahoch.

Základná myšlienka tohto projektu vychádza z poznania, že malým deťom a ich rodičom veľmi prospieva zažiť si pred nástupom do materskej školy prostredie malej skupinky ďalších detí s určitým, spravidla sa opakujúcim, harmonogramom. Našou snahou je vytvoriť pre Vaše deti bezpečné prostredie, v ktorom chceme podporiť ich prirodzený záujem o spoznávanie a radosť z neho. Vďaka odbornému vedeniu, dostatku času a prítomnosti rodiča bude môcť dieťa prejsť adaptáciou do širšieho sociálneho sveta svojím tempom, s ohľadom na jeho individuálne potreby. 

Hlavným cieľom je, aby dieťa zažilo fungovanie v malej skupinke detí so svojimi rodičmi, ktorá uľahčuje a podporuje prechod do materskej školy. Práca s deťmi v skupinke je založená na princípoch rešpektujúcej výchovy a takisto sa opiera o vedomosti vychádzajúce z konkrétnych vývojových potrieb detí. Prečítajte si, ako hodnotia Miniškôlku naši prví absolventi.

Miniškôlka prebieha od marca 2019. Tento rok sa budeme stretávať každý pondelok od 9:00 do 12:00.  Prihlásiť sa  môžete správou na našej FB stránke, mailom na kruzky@rukavruke.sk alebo ideálne priamo u Adriány na tel.č. 0944 150 670.

Prínos pre dieťa

 • socializácia
 • spoznávanie malej skupinky detí spolu s rodičom (rýchlejšia adaptácia, iný pohľad na maminu či oca)
 • spoznávanie konkrétneho rytmu v skupinke (uľahčenie pri prechode do materskej školy)
 • naučí sa riešiť konflikty s rešpektom k sebe i k druhým

Prínos pre rodiča

 • umožní dieťaťu spoznávanie fungovania s inými deťmi
 • dopraje dieťaťu možnosť rozvíjať sa v prostredí vlastným tempom
 • naučí sa ako empaticky reagovať na potreby dieťaťa v konfliktných situáciách
 • možnosť spolupráce s detskou psychologičkou

Okrem toho bude rodič dostávať pravidelný newsletter o činnosti za daný mesiac (vrátane fotiek pri činnosti svojho dieťaťa), zakladný plán aktivít na nasledujúci mesiac a zhodnotenie. Každé dieťa bude mať založený šanón, do ktorého si bude môcť zakladať svoje dielka a budeme doň zaznačovat aspoň niektoré jeho osobné úspechy, pokroky atď.

Dĺžka trvania: 3 hodiny PONDELOK od 9:00-12:00.

Plánovaný počet účastníkov: 8 detí vo veku 2-4 roky a ich rodičia

Miniškôlku odborne zastreší skúsená sociálna pedagogička Adriána Barníková (viac informácii o lektorke nájdete nižšie).

Štruktúra a program

 • 9:00 Príchod, raňajky podľa potreby (rodičia nosia so sebou), voľná hra v herničke
 • 9:30 Ranný kruh – spoločné naladenie sa na seba, osvojenie si jednoduchých pravidiel kruhu
 • 9:40/9:45 1. blok aktivít – súbor rôznych aktivít, napr. montessori, pohybové, hudobné, výtvarné na danú tému atď.
 • 10:20/10:30 spoločná desiata zabezpečená rodičmi – osvojenie si jednoduchých pravidiel pri spoločnom stolovaní, podpora samoobslužných zručností detí
 • 10:45 2. blok aktivít –  voľná hra/pobyt vonku/ukončovací kruh

Zo začiatku budeme pracovať najmä s vnútorným priestorom, potom by sme radi zakomponovali aj spoločný dobrodružný pobyt vonku v blízkom okolí. Obsah aktivít v jednotlivých blokoch sa ustáli, uvidíme, aké deti sa nám nazbierajú a čo im bude vyhovovať.

Princípy fungovania

 1. Práca s deťmi vychádzajúca z poznatkov rešpektujúcej výchovy.
 2. Pravidelný harmonogram činností: tento princíp majú deti mladšieho veku obzvlášť radi a užívajú si ho. Vytvára tiež pocit bezpečia, dôvery, istoty.
 3. Princíp čo najpravidelnejšej účasti v danom období –je veľmi vítané, najmä kvôli adaptácii dieťaťa, keď spolu s rodičom čo najčastejši, navštevuje skupinku. Samozrejme, výnimkou je choroba, odcestovanie či iný vážny dôvod.
 4. Maximálna podpora vlastnej autonómie dieťaťa – podpora jeho rozvoja a zručností, sprevádzanie dieťaťa namiesto vedenia dieťaťa.
 5. Princíp sprevádzania dieťaťa – dieťaťu budeme ponúkať konkrétne aktivity, bude si zažívať určitý rytmus a vyvíjajúce sa pravidlá skupinky. Napriek tomu sa my dospelí stále snažíme byť predovšetkým sprievodcami a podporovateľmi toho, čo dieťa robí, ako to momentálne robí atď. Dávame dieťaťu potrebný priestor, aby sa mohlo samo posúvať.
 6. Zážitkové učenie sa.
 7. Témy aktivít nastavujeme podľa záujmov detí a aj podľa toho, čo riešime v skupinke detí.
 8. Otvorená komunikácia s našou sociálnou pedagogičkou či už osobne, cez mail či telefonát v prípade potreby – spolupráca s rodičom je nosná.

Vstup je na permanentku (5 vstupov), ktorú si zakúpite pri Vašej prvej návšteve po vyplnení prihlášky. Prihlášku si môžete vyplniť pri Vašej prvej návšteve, priamo na mieste. Príspevok za permanentku je 50€ (1 vstup= 10€). Permanentka má platnosť 2 mesiace. Ak sa nebudete môcť zúčastniť, informujete lektorku aspoň 24 hodín vopred. V opačnom prípade Vám jeden vstup na permanentke automaticky prepadá.

Mgr. ADRIÁNA BARNÍKOVÁ – vyštudovala  sociálnu prácu a sociálnu pedagogiku na UMB v Banskej Bystrici. Počas štúdia sa venovala: podpornému mentoringovému projektu Opri sa o mňa pod supervíznym vedením ako sprevádzateľka dieťaťa vo voľnom čase. Okrem toho sa 10 rokov venovala animátorskej dobrovoľníckej činnosti v detskej organizacii eRko, pracovala ako vychovávateľka v súkromnej základnej škole v Bratislave, v lesnej škôlke a v projekte individuálneho vzdelávania v Bratislave. Aktuálne pôsobí v detskom klube Zornička v Bytči a v komunitnom centre Ruka v ruke v Bytči, kde s kolegyňou vedie pohybovo-rytmický krúžok.
Adriána sa neustále vzdeláva – absolvovala Kurz rešpektovať a byť rešpektovaný, Letnú školu moderných učiteľov, viaceré kurzy a pomoc pri metodickej činnosti v detskej organizacii eRko, vzdelávací program Comenia script 2013 (výuka moderného nespojitého písma) či Úvod do Hejného metódy (inovatívna výuka matematiky).

HYGIENICKÉ OPATRENIA V ČASE KORONAKRÍZY
V centre dodržiavame hygienické povinnosti v súlade s opatrením ÚVZ SR č. OLP/7694/2020. V praxi to znamená:
– nosenie rúšok v interiéri centra 😷, dezinfekcia rúk 🤲 pri vstupe do centra;
– dezinfekcia spoločných priestorov, kľučiek, dotykových plôch a WC po každej aktivite;
– používanie jednorazových utierok;
– časté vetranie priestorov.
Zároveň vás chceme dôrazne požiadať, aby ste pri prejavoch respiračných ochorení ostali v domácej izolácii.