Kto sme

Kto sa vlastne stará o chod komunitného centra Ruka v ruke? Máme dva hlavné tímy – organizačný a realizačný.

Najnáročnejšou prácou je plánovanie a organizácia aktivít. Toto má na starosti Správna rada – najvyšší orgán nášho združenia. Tvoria ho štyri členky organizačného tímu. Máme v ňom viacero odborníčok – psychologičku, právničku, ekonómku, či marketérku. Do tejto oblasti spadá starostlivosť o lektorov, dobrovoľníkov a ich koordinácia, tvorba časového harmonogramu aktivít,  propagácia, pomoc pri materiálnom zabezpečení aktivít, vedenie účtovníctva, zostavovanie žiadostí o granty a dotácie a ich riadne vyúčtovanie.

Obsah našim aktivitám dávajú lektori, ktorých väčšina je súčasťou realizačného tímu. Okrem toho spolupracujeme s externými odborníkmi – fyzioterapeutkou, krajčírkou, muzikoterapeutkou a ďalšími. Prácu našich lektorov si vysoko ceníme, keďže ju robia kvalitne a vo svojom voľnom čase popri starostlivosti o rodinu. Od roku 2019 sme si lektorov zmluvne zaviazali a odmeňujeme ich za vedenie jednotlivých aktivít.

Veľkou pomocou sú nám aj dobrovoľníci, čo sa prejavuje najmä na jednorazových akciách. Pomáhajú zabezpečiť občerstvenie, tvoriť sprievodný program či sprostredkovať iné potrebné veci. Bez nich by nebolo možné napĺňať smelé vízie nášho združenia.

 

Lenka Ciglanská

Psychologička, ktorá sa venuje práci s rodinou a individuálnemu poradenstvu pre dospelých. Pri práci využíva princípy rešpektujucej výchovy a procesorientovanej psychológie. V komunitnom centre sa venuje odborným prednáškam na rôzne témy zamerané na výchovné otázky, sebarozvoj a prevenciu. Organizuje pravidelné podporné stretnutia „Káva so psychologičkou“ a je lektorkou pre pracovné tímy našich firemných partnerov. Popritom zabezpečuje chod centra ako jedna z členiek správnej rady združenia. Keď práve nepracuje, tak je matka troch detí, parťáčka na filozofické debaty, milovníčka prírody a všetkého, čo má potenciál byť pekné.

 

Alžbeta Tvrdá

Popri štúdiu práva pomáhala matkám ako poradkyňa pri dojčení a organizovala podpornú skupinu pre rodičov. Po škole svoje vedomosti a vášeň vložila do myšlienky komunitného centra, aby mohla naplno robiť to, čo jej dáva zmysel. Ako členka správnej rady združenia sa v centre venuje prevažne starostlivosti o lektorov, plánovaniu programu centra, právnym záležitostiam či správe webovej a facebookovej stránky. Pod vedením dvoch dcér sa dlhodobo rozvíja v oblasti medziľudských vzťahov, pokory a trpezlivosti. Keď deti spia, tak si rada vychutná dobrú knihu alebo nerušený rozhovor. Tiež veľmi rada absolvuje zaujímavé kurzy a sebarozvojové semináre.

 

Martina Šlížková

Mama Terezy a Andreja, poradkyňa pri nosení detí.  V komunitnom centre má na starosti propagáciu, komunikáciu na sociálnych sieťach a správu webovej stránky. Stará sa aj o pravidelných darcov a podieľa sa na organizácii rodinných akcií. Okrem toho občas prednáša o kváskovaní a organizuje knižné dopoludnia pre rodičov s deťmi – Čítame radiMiluje prírodu, bylinky, čítanie, prechádzky s rodinou a psom.

 

Lenka Poláčková

Mama päťročného Leuška. Cestovateľka telom i dušou, milovníčka cudzích jazykov, aktívneho športu a histórie 2.svetovej vojny. Vyštudovala ekonómiu v odbore cestovný ruch. V našom centre má na starosti ekonomické záležitosti, vrátane vedenia účtovníctva, a komunikáciu s partnermi nášho centra.

 

Martina Chovancová

Turistka, milujúca hory, prírodu a zvieratá. Vyštudovala Inžinierstvo riadenia priemyslu na Strojníckej fakulte. Od detstva inklinovala k práci s deťmi. Spolupracovala s materskou i základnou školou na organizovaní prednášok, výletov, zábavných a športových akcií vzdelávacieho i súťažného charakteru. V centre je členkou správnej rady, pomáha s organizáciou a realizáciou rodinných akcií, vedením Herničky a oslovovaním sponzorov. Keď sa nevenuje turistike, trávi čas vo svojej záhradke alebo v kuchyni, prípadne si prečíta dobrú knihu.

 

Adriána Barníková

Sociálna pedagogička, mama Jakuba, ktorá je vďačná za doterajšie pracovné skúsenosti. Vďaka nim sa jej otvorili dvere do sveta, v ktorom si viac všíma vzťah s dieťaťom, jeho potenciál, radosť z objavovania, najlepší osobný výkon. Ako sprievodkyňa detí pôsobí v detskom lesnom klube Zornička v Bytči. Spolu s deťmi zažíva v prírodnom prostredí objavovanie, učenie sa či vytváranie spoločných pravidiel postavených na vzájomnom rešpektujúcom princípe medzi dieťaťom a dospelým. Rada tancuje a spieva, vychutnáva kávu, má rada lúku a les. V centre lektoruje spolu s kolegyňou Luckou a pánom žabiakom Pohyb a rytmiku cez zmysly pre deti s rodičmi. Pre deti a rodičov, ktoré čaká nástup do materskej škôlky vedie adapatačný program Miniškôlka. Veľmi sa teší, keď sa jej podarí s deťmi nájsť spôsob ako vzájomne zvládnuť rôzne situácie v priebehu aktivít.

 

Lucia Tamaši

Mamina dvoch skvelých detí, ktoré ju učia ako meniť temperament na rešpektujúcu lásku. Vyštudovala elektronický obchod a manažment, pracovala s deťmi v detskej organizácii eRko, obľúbila si princíp montessori. Miluje módu a interiérový dizajn. Hudba s odkazom a tanec sú jej energiou a preto v centre vedie skupinku Pohyb a rytmika cez zmysly, kde sa venuje pohybovým aktivitám pre detičky spolu s Aďkou Barníkovou. V súčasnosti pracuje ako sprievodkyňa v detskom lesnom klube Zornička v Bytči a príležitostne stráži deti v domácom prostredí. Okrem toho je členkou kontrolnej komisie centra a pomáha pri realizácii rodinných akcií. Vo voľnom čase si zamilovala beh a kváskovanie. 

 

Terézia Kováčiková

Učiteľka výtvarného umenia a vychovávateľka detí každého veku. V centre pomáha s výtvarnými a tvorivými aktivitami pre deti. Pôsobí ako lektorka Výtvarného ateliéru pre dospelých, ktorý sa zameriava na maľbu, grafiku a modelovanie. Zaujíma sa o remeselné techniky, najmä o tkanie na krosnách. Vo svojej tvorbe inklinuje k maľbe.

 

Michaela Pavlíková

Absolventka ekonomiky a manažmentu na dopravnej fakulte. Mama Simonky a mladšieho Jurka. Cez materskú dovolenku sa začala venovať rešpektujúcemu prístupu vo výchove. Momentálne sprevádza deti v detskom lesnom klube Zornička v Bytči. Jej vášňou je zdravý životný štýl, miluje prírodu, pohyb, športy, aktívne behá a týmto smerom vedie i deti. V centre má skúsenosti s organizáciou rodinných akcií, pomocou pri ich realizácií i s vedením Herničky.

 

Anežka Byrtusová

Mama Bianky a Mareka. Odmalička túžila byť učiteľkou, vyštudovala sociálnu prácu s deťmi a mládežou, je lektorkou nemeckého jazyka. S deťmi pracovala v eRku, organizovala rôzne tábory a aktivity.  Tieto skúsenosti využíva aj v komunitnom centre, kde pomáha pri organizácii rodinných podujatí a komunikuje so sponzormi.

 

Jana Kočnerová

Po štúdiu na Škole úžitkového výtvarníctva ju zavialo smerom k jazykom a stala sa učiteľkou anglického jazyka. Momentálne pôsobí na ZŠ, kde sa snaží priviesť deti k radosti z učenia sa cudzieho jazyka. Počas materských dovoleniek v centre pôsobila oveľa aktívnejšie. Návrat do práce okresal pôsobenie v centre na lektorovanie Angličtiny pre najmenších a pomoc pri rodinných akciách, workshopoch… V súkromí mama dvoch dcér, ktorá má rada knihy, umenie, hudbu a nepohrdne prechádzkou v prírode, kde načerpáva energiu.

 

Veronika Bříza Behríková

V súčasnosti plne zamestnaná dvoma malými chlapcami, s ktorými si užíva radosti a strasti materskej dovolenky. Povolaním ekonómka – účtovníčka, v centre má na starosti účtovno-daňové poradenstvo, kontrolu vedenia účtovníctva, vedenie Herničky a pomoc s rodinnými akciami. Vo voľnom čase si rada prečíta dobrú knihu, užije vychádzku do prírody alebo ušije niečo pekné.

 

Alena Melišíková

Mama dvoch úžasných detí, ktorá sa popri materskej nenudí práve vďaka aktivitám spojených s centrom Ruka v ruke. Jemne koketujúca so zelenými potravinami a otužovaním. Milovníčka ťažkej driny vo fitku, Marvel filmov a hokeja. V tíme zabezpečuje podporu pri akciách, participuje na predkladaní projektov.

 

Zuzana Minariková

Pred pár rokmi sa nasťahovala do Bytče z Martina, kde opustila skvelú komunitu a ani netušila, že si v Bytči tiež nájde skvelú komunitu v tak krátkom čase. Má dve deti a v areáli STK Bytča, kde žije, vybudovala zelenú oázu s princípmi permakultúry a živou hydinou. Po Vysokej škole sociálnej práce si splnila sen a urobila kurz kuchára, ktorý jej v blízkej dobe pomôže naplniť túžbu otvoriť si Bistro so zdravším jedlom. V centre pomáha pri realizácii rodinných podujatí a cateringom na tieto milé akcie. Je aj aktívnou návštevníčkou centra Ruka v ruke a jeho ponúkaných aktivít, či s deťmi (herničky, podporky…) alebo aj bez (výtvarný ateliér, muzikoterapia…). Teší sa na spoločnú budúcnosť. 

 

Ivana Janošíková

Pedagogička, učiteľka telesnej a športovej výchovy, trénerka gymnastiky pre všetkých. Pracuje ako učiteľka Praktickej školy v Bytči. Práca s deťmi, ktoré si vyžadujú špeciálno-pedagogický prístup je náročná, no na skúsenosti veľmi bohatá. Študuje špeciálnu pedagogiku, ako doplnkové štúdium k svojej budúcej praxi. Práca s deťmi ju napĺňa a dáva nový zmysel. V centre bola lektorkou Cvičenia pod stromami, kde deti rozvíjali svoje pohybové schopnosti a zručnosti v prírode. Momentálne v centre vypomáha pri udržiavaní čistoty a poriadku. Miluje beh a aktívne sa venuje všetkým športovým činnostiam. Rada si prečíta dobrú knihu. Je mamou syna Juraja, ktorého vedie k láske k prírode i k pohybu.