O združení

Komunitné centrum Ruka v ruke je občianske združenie, ktoré chce ponúkať rôzne možnosti ako sa navzájom stretávať, spoznávať, prepájať – tvoriť komunitu.

Vzťah ako spájajúci element stojí na pozadí všetkých našich aktivít. Chceme inspirovať rešpektujúcim vzťahom medzi rodičom a dieťaťom, prinavrátiť vzťah k prírode a všetkému živému. Zobudiť vzťah k sebe a svojmu telu. Oživiť vzťah medzi generáciami a tiež sa nadchnúť pre vzťah k svojmu mestu a ľudom, v ňom.

Všetko toto realizujeme cez rôzne činnosti vďaka nadšeným ľudom, ktorí chcú zmeniť svet a začali od seba. Cítite to podobne? Radi sa s vami uvidíme.