Ako sa stať členom

Páči sa vám myšlienka Komunitného centra Ruka v ruke? Staňte sa naším členom. Podporíte našu myšlienku, budete mať možnosť zapájať sa do chodu nášho centra, budete informovaný o činnostiach a rozhodnutiach združeniach. Ročný členský príspevok je 10€. Prihlášku na stiahnutie nájdete tu. Vyplnenú prihlášku môžete odovzdať v komunitnom centre alebo zaslať poštou.

Naše aktivity sú určené pre širokú verejnosť, členstvo v združení nie je podmienka zúčastnenia sa na aktivite.