Darujte 2%

Milí naši priaznivci, návštevníci, členovia či podporovatelia, aj v roku 2022 máte možnosť  podporiť Komunitné centrum Ruka v ruke 2% z Vašich daní. 2% dane z príjmu pre Vás neznamenajú žiadny výdavok navyše – jedná sa o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte našu činnosť.

PREČO DAROVAŤ 2 % PRÁVE NÁM?

 • organizujeme kultúrne a športové podujatia pre rodiny, aj pre širokú verejnosť
 • podporujeme vzťahy v rodine a k sebe samému
 • realizujeme vzdelávacie aktivity pre dospelých
 • tvoríme program pre deti (0-6 rokov) spolu s rodičmi
 • ponúkame voľnočasové aktivity
 • poskytujeme poradenské služby v oblasti výchovy a sebarozvoja

Sú dôležitou súčasťou nášho rozpočtu, ktorý rozdeľujeme pre:

 • bezpečné a estetické prostredie na realizáciu väčšiny aktivít
 • kvalitné odborné služby vykonávané skúsenými lektormi, ktorých prácu potrebujeme ohodnotiť
 • nákup spotrebného materiálu využívaného počas aktivít a propagácia
 • zabezpečenie plynulosti a stability centra prostredníctvom organizačného tímu

 


Naše údaje, ktoré vpisujete do Vyhlásenia:
IČO: 51464756
Obchodné meno (názov): Komunitné centrum Ruka v ruke


 

AKO DAROVAŤ 2%?

 Zamestnanec:

 1. Do 15. 2. 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2.  Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% dane. Tlačivo s našimi údajmi si môžete stiahnuť priamo >>TU<<
 3. Najneskôr do 30.apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska, prípadne doručte formulár nám.

Detailné informácie nájdete v Postupe pre zamestnancov.

Fyzická osoba:

Ak podávate daňové priznanie, priamo vo formulári na daňové priznanie je kolónka, kde vypíšete údaje KC Ruka v ruke. Presný postup nájdete tu: Postup pre fyzické osoby

Právnická osoba:

Priamo v daňovom priznaní vyplníte údaje KC Ruka v ruke do kolónky prijímateľa 1% (2%). Presný postup nájdete tu: Postup pre právnické osoby

Za Vašu podporu z celého srdca ďakujeme.