Kalendár podujatí

júl
9
Št
Pohyb a rytmika cez zmysly
júl 9 @ 9:30 – 10:30

Naša rytmika je pre všetky deti spolu s ich rodičmi, ktorí spolu radi trávia čas pohybom, čas pri pesničkách, riekankách, ukazovačkách, hudobných nástrojoch a pri tanci, ktorý prináša potešenie, uvoľnenie a radosť. Hravou formou chceme podporiť prácu s telom a vnímanie zmyslov prostredníctvom využitia rôznych hudobných pomôcok, hračiek, materiálov každodenného použitia atď., ktoré podporujú rozvoj pohybových a zmyslových zručností.

Odporúčaný príspevok: 3€

Hygienické opatrenia počas koronakrízy:
Zvýšená hygiena v centre a dodržiavanie nariadení ÚVZSR je pre nás v tomto období samozrejmá. V praxi to znamená:
– nosenie rúšok v interiéri centra 😷, dezinfekcia rúk 🤲 pri vstupe do centra, takisto budeme po každej aktivite dezinfikovať spoločné priestory, kľučky, dotykové plochy, hračky, wc, budeme používať jednorázové utierky, časté vetranie priestorov. Zároveň vás chceme dôrazne požiadať, aby ste pri prejavoch ochorania ostali v domácej izolácii.

Na krúžky je potrebné vopred sa prihlásiť, viac info nájdete TU.

júl
10
Pi
Miniškôlka
júl 10 @ 9:00 – 12:00

Projekt Miniškôlka vznikol ako reakcia na potrebu rodičov, ktorí hovoria o obave alebo zlej skúsenosti z prechodu dieťaťa z domu do škôlky. Základná myšlienka tohto projektu vychádza z poznania, že malým deťom a ich rodičom veľmi prospieva zažiť si pred nástupom do materskej školy prostredie malej skupinky ďalších detí s určitým, spravidla sa opakujúcim, harmonogramom. Našou snahou je vytvoriť pre Vaše deti bezpečné prostredie, v ktorom chceme podporiť ich prirodzený záujem o spoznávanie a radosť z neho. Vďaka odbornému vedeniu, dostatku času a prítomnosti rodiča bude môcť dieťa prejsť adaptáciou do širšieho sociálneho sveta svojím tempom, s ohľadom na jeho individuálne potreby.

Miniškôlka je určená pre deti vo veku 2-4 roky v sprievode rodiča. Plánovaný počet účastníkov: 8 detí vo veku 2-4 roky a ich rodičia.

Miniškôlku odborne zastrešuje skúsená sociálna pedagogička Adriána Barníková.

Prihlásiť sa môžete cez správu na našej FB stránke, mailom na info@rukavruke.sk alebo priamo u Adriány na tel.č. 0944 150 670.

Štruktúra a program:

  • 9:00 Príchod, raňajky podľa potreby (rodičia nosia so sebou), voľná hra v herničke
  • 9:30 Ranný kruh – spoločné naladenie sa na seba, osvojenie si jednoduchých pravidiel kruhu
  • 9:40/9:45 1. blok aktivít – súbor rôznych aktivít, napr. montessori, pohybové, hudobné, výtvarné na danú tému atď.
  • 10:20/10:30 spoločná desiata zabezpečená rodičmi – osvojenie si jednoduchých pravidiel pri spoločnom stolovaní, podpora samoobslužných zručností detí
  • 10:45 2. blok aktivít –  voľná hra/pobyt vonku/ukončovací kruh

Miniškôlka prebieha v priestoroch centra Ruka v ruke na Námestí SR 15 (vo dvore, vedľa predajne Orange).

K dispozícii je čaj a káva. Tešíme sa na Vás aj na Vaše deti 😊

Viac sa o Miniškôlke dozviete na https://www.rukavruke.sk/miniskolka/

júl
11
So
Angličtina pre najmenších
júl 11 @ 9:00 – 9:45

Angličtina pre najmenších je „zoznamka“ s cudzím jazykom pre deti od 3 do 6 rokov. V tomto veku majú deti tzv. senzitívne obdobie na učenie cudzích jazykov. Hravou formou sa deti učia anglické slovíčka a gramatiku prirodzene a s radosťou. Vďaka tomu si vaše dieťa môže ľahko a rýchlo osvojiť zručnosť, z ktorej môže profitovať celý život.

Ak túžite po tom, aby sa Vaše dieťa naučilo po anglicky a malo z toho radosť, pripojte sa k nám. Janka prostredníctvom hier a zábavných úloh dokáže deti vtiahnuť do svetla angličtiny tak, že sa na každú hodinu tešia 🙂

Kurz prebieha každú sobotu, lekcia trvá 45 minút. Angličtina pre najmenších prebieha v malej skupine, aby malo každé dieťa dostatočný priestor aktívne sa zapojiť.

Hygienické opatrenia počas koronakrízy:
Zvýšená hygiena v centre a dodržiavanie nariadení ÚVZSR je pre nás v tomto období samozrejmá. V praxi to znamená:
– nosenie rúšok v interiéri centra 😷, dezinfekcia rúk 🤲 pri vstupe do centra, takisto budeme po každej aktivite dezinfikovať spoločné priestory, kľučky, dotykové plochy, hračky, wc, budeme používať jednorázové utierky, časté vetranie priestorov. Zároveň vás chceme dôrazne požiadať, aby ste pri prejavoch ochorania ostali v domácej izolácii. 

Viac info nájdete tu.

Angličtina pre školákov
júl 11 @ 10:00 – 10:45

Školský rok je už v plnom prúde a náš Rabbit už tiež „zarezáva“ každú sobotu doobeda. Keďže sa niektorí prváci s nami nevedeli rozlúčiť rozhodli sme sa vytvoriť skupinu pre školákov. Ak sa vám zdá, že Vaše dieťa „bojuje“ s angličtinou, doprajte mu možnosť nájsť si k nej cestu zábavnejšie s nami, každú sobotu o 10:00.

Hravou formou sa deti učia anglické slovíčka a gramatiku prirodzene a s radosťou. Venujeme sa najmä rozprávaniu, čítaniu v angličtine, správnej výslovnosti, ale i písaniu.  Vďaka tomu si vaše dieťa môže ľahšie osvojiť zručnosť, z ktorej bude profitovať celý život.

Hygienické opatrenia počas koronakrízy:
Zvýšená hygiena v centre a dodržiavanie nariadení ÚVZSR je pre nás v tomto období samozrejmá. V praxi to znamená:
– nosenie rúšok v interiéri centra 😷, dezinfekcia rúk 🤲 pri vstupe do centra, takisto budeme po každej aktivite dezinfikovať spoločné priestory, kľučky, dotykové plochy, hračky, wc, budeme používať jednorázové utierky, časté vetranie priestorov. Zároveň vás chceme dôrazne požiadať, aby ste pri prejavoch ochorania ostali v domácej izolácii.

Viac informácii o prihlasovaní, príspevku a lektorke, nájdete tu.

júl
13
Po
Seminár: Ako sa dohodnúť s deťmi aj bez kriku
júl 13 @ 16:30 – 18:00

Všetci milujeme svoje deti a chceme, aby nám bolo spolu dobre – prídťe zistiť ako na to bez neustáleho naťahovania a stresu.
Budeme hovoriť o tom ako s deťmi uzatvárať dohody založené na vzájomnej úcte. Prečo je dôležité rešpektovať dieťa? Ako mu dať dostatok slobody a zodpovednosti a zároveň si nenechať skákať po hlave? Psycholgička Lenka Ciglanská vás naučí princípy rešpektujúceho prístupu a nastavovania hraníc spolu s deťmi bez ohľadu na ich vek.

Odporúčaný príspevok: 4€

NA PREDNÁŠKU sa prosím VOPRED PRIHLÁSTE správou na našom Facebooku Ruka v ruke.

Prosíme vás, ak je to možné, na prednášku príďte bez detí. Ak však nemôžete prísť bez dieťaťa, vezmite ho kľuďne so sebou.

Prednáška sa uskutoční v priestoroch centra na námestí vo dvore.

Lenka Ciglanská – psychologička, ktorá využíva vo svojej práci princípy vzťahovej a rešpektujúcej výchovy. Absolvovala dvojročný výcvik zameraný na motiváciu a zmenu u klienta, kurzy Rešpektovať a byť rešpektovaný a Nevýchova. Ďalej rôzne workshopy a zážitkové cvičenia zamerané na rodinnú terapiu a sebarozvoj. Pracovala v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, v súčasnosti zbiera bohaté skúsenosti na materskej dovolenke s dvomi deťmi. Popritom prednáša v materskom centre v Žiline a v Centre voľného času v Považskej Bystrici.

júl
16
Št
Pohyb a rytmika cez zmysly
júl 16 @ 9:30 – 10:30

Naša rytmika je pre všetky deti spolu s ich rodičmi, ktorí spolu radi trávia čas pohybom, čas pri pesničkách, riekankách, ukazovačkách, hudobných nástrojoch a pri tanci, ktorý prináša potešenie, uvoľnenie a radosť. Hravou formou chceme podporiť prácu s telom a vnímanie zmyslov prostredníctvom využitia rôznych hudobných pomôcok, hračiek, materiálov každodenného použitia atď., ktoré podporujú rozvoj pohybových a zmyslových zručností.

Odporúčaný príspevok: 3€

Hygienické opatrenia počas koronakrízy:
Zvýšená hygiena v centre a dodržiavanie nariadení ÚVZSR je pre nás v tomto období samozrejmá. V praxi to znamená:
– nosenie rúšok v interiéri centra 😷, dezinfekcia rúk 🤲 pri vstupe do centra, takisto budeme po každej aktivite dezinfikovať spoločné priestory, kľučky, dotykové plochy, hračky, wc, budeme používať jednorázové utierky, časté vetranie priestorov. Zároveň vás chceme dôrazne požiadať, aby ste pri prejavoch ochorania ostali v domácej izolácii.

Na krúžky je potrebné vopred sa prihlásiť, viac info nájdete TU.

Muzikoterapia pre ženy
júl 16 @ 17:00 – 18:30

Pozývame vás do zážitkovej skupiny s prvkami muzikoterapie. Spolu si vytvoríme priestor, v ktorom sa môžeme vo víre každodenných povinností na chvíľu zastaviť a pomocou hudby sa uvoľniť, ale aj rozhýbať a zabaviť, naučiť sa zvládať stres, viac spoznať samé seba a získať nové inšpirácie pri výchove detí. Od januára 2020 prebieha každý druhý týždeň.

Pre viac informácií o prihlasovaní, lektorke a príspevku nájdete na stránke Muzikoterapia pre ženy.

HYGIENICKÉ OPATRENIA PRE ÚČASTNÍKOV:
– Vstup len s rúškom
– Povinná dezinfekcia rúk pred vstupom do centra
– Dodržiavanie 2 metrových odstupov
– Dychové hudobné nástroje sa dočasne nebudú používať

V centre dodržiavame ďalšie hygienické povinnosti v súlade s opatrením ÚVZ SR č. OLP/4085/2020. Hygienické opatrenia počas koronakrízy:
Zvýšená hygiena v centre a dodržiavanie nariadení ÚVZSR je pre nás v tomto období samozrejmá. V praxi to znamená:
– dezinfikcia spoločných priestorov, kľučiek, dotykových plôch, hračiek, WC; budeme používať jednorázové utierky; časté vetranie priestorov. Zároveň vás chceme dôrazne požiadať, aby ste pri prejavoch ochorania ostali v domácej izolácii.

júl
17
Pi
Miniškôlka
júl 17 @ 9:00 – 12:00

Projekt Miniškôlka vznikol ako reakcia na potrebu rodičov, ktorí hovoria o obave alebo zlej skúsenosti z prechodu dieťaťa z domu do škôlky. Základná myšlienka tohto projektu vychádza z poznania, že malým deťom a ich rodičom veľmi prospieva zažiť si pred nástupom do materskej školy prostredie malej skupinky ďalších detí s určitým, spravidla sa opakujúcim, harmonogramom. Našou snahou je vytvoriť pre Vaše deti bezpečné prostredie, v ktorom chceme podporiť ich prirodzený záujem o spoznávanie a radosť z neho. Vďaka odbornému vedeniu, dostatku času a prítomnosti rodiča bude môcť dieťa prejsť adaptáciou do širšieho sociálneho sveta svojím tempom, s ohľadom na jeho individuálne potreby.

Miniškôlka je určená pre deti vo veku 2-4 roky v sprievode rodiča. Plánovaný počet účastníkov: 8 detí vo veku 2-4 roky a ich rodičia.

Miniškôlku odborne zastrešuje skúsená sociálna pedagogička Adriána Barníková.

Prihlásiť sa môžete cez správu na našej FB stránke, mailom na info@rukavruke.sk alebo priamo u Adriány na tel.č. 0944 150 670.

Štruktúra a program:

  • 9:00 Príchod, raňajky podľa potreby (rodičia nosia so sebou), voľná hra v herničke
  • 9:30 Ranný kruh – spoločné naladenie sa na seba, osvojenie si jednoduchých pravidiel kruhu
  • 9:40/9:45 1. blok aktivít – súbor rôznych aktivít, napr. montessori, pohybové, hudobné, výtvarné na danú tému atď.
  • 10:20/10:30 spoločná desiata zabezpečená rodičmi – osvojenie si jednoduchých pravidiel pri spoločnom stolovaní, podpora samoobslužných zručností detí
  • 10:45 2. blok aktivít –  voľná hra/pobyt vonku/ukončovací kruh

Miniškôlka prebieha v priestoroch centra Ruka v ruke na Námestí SR 15 (vo dvore, vedľa predajne Orange).

K dispozícii je čaj a káva. Tešíme sa na Vás aj na Vaše deti 😊

Viac sa o Miniškôlke dozviete na https://www.rukavruke.sk/miniskolka/

júl
21
Ut
Na káve so psychologičkou
júl 21 @ 9:30 – 11:30

Máte chuť na neformálny pokec s trochu odborným podtieňom? Máme pre vás túto skvelú možnosť. Prídite si pokecať, zdieľať, hľadať nové pohľady na utorkové stretnutie pre rodičov.

Čaká vás otvorený priestor na otázky, podnety, nové zistenia.
Odborné hľadisko zastreší psychologička Lenka Ciglanská.

Deti vezmite so sebou, majú k dispozícii našu herničku.

Dobrovoľný príspevok: 3€
Stretnutie sa uskutoční v našich priestoroch vo dvore na námestí.

Hygienické opatrenia počas koronakrízy:
Zvýšená hygiena v centre a dodržiavanie nariadení ÚVZSR je pre nás v tomto období samozrejmá. V praxi to znamená:
– nosenie rúšok v interiéri centra 😷, dezinfekcia rúk 🤲 pri vstupe do centra, takisto budeme po každej aktivite dezinfikovať spoločné priestory, kľučky, dotykové plochy, hračky, wc, budeme používať jednorázové utierky, časté vetranie priestorov. Zároveň vás chceme dôrazne požiadať, aby ste pri prejavoch ochorenia ostali v domácej izolácii.

júl
23
Št
Pohyb a rytmika cez zmysly
júl 23 @ 9:30 – 10:30

Naša rytmika je pre všetky deti spolu s ich rodičmi, ktorí spolu radi trávia čas pohybom, čas pri pesničkách, riekankách, ukazovačkách, hudobných nástrojoch a pri tanci, ktorý prináša potešenie, uvoľnenie a radosť. Hravou formou chceme podporiť prácu s telom a vnímanie zmyslov prostredníctvom využitia rôznych hudobných pomôcok, hračiek, materiálov každodenného použitia atď., ktoré podporujú rozvoj pohybových a zmyslových zručností.

Odporúčaný príspevok: 3€

Hygienické opatrenia počas koronakrízy:
Zvýšená hygiena v centre a dodržiavanie nariadení ÚVZSR je pre nás v tomto období samozrejmá. V praxi to znamená:
– nosenie rúšok v interiéri centra 😷, dezinfekcia rúk 🤲 pri vstupe do centra, takisto budeme po každej aktivite dezinfikovať spoločné priestory, kľučky, dotykové plochy, hračky, wc, budeme používať jednorázové utierky, časté vetranie priestorov. Zároveň vás chceme dôrazne požiadať, aby ste pri prejavoch ochorania ostali v domácej izolácii.

Na krúžky je potrebné vopred sa prihlásiť, viac info nájdete TU.