Muzikoterapia pre ženy

Pozývame vás do zážitkovej skupiny s prvkami muzikoterapie. Spolu si vytvoríme bezpečný priestor, v ktorom môžeme samé na sebe zakúsiť mnohé benefity, ktoré hudba prináša nášmu telu i duši.

Ucelený program obsahuje prácu s telom a pohybom, prácu s dychom a hlasom, hudobné relaxačné techniky, aktivity zamerané na využitie rytmu, prácu so zaujímavými hudobnými nástrojmi, techniky, prepájajúce hudbu s arteterapiou a mnoho iného. Ukážeme si, ako sa dá pomocou hudby trénovať pozornosť a pamäť, získať náhľad na vlastné prežívanie, pracovať s emóciami, ba dokonca získavať nové inšpirácie pri výchove detí alebo vzťahoch, ktoré žijeme.

Ak chcete dať viac priestoru hudbe vo svojom živote, skupina je určená práve pre Vás. Pre účasť nie sú potrebné žiadne predošlé hudobné skúsenosti a špeciálne schopnosti.

Program je zostavený z dvanástich stretnutí, po 90 minút. Stretnutia budú prebiehať v uzatvorenej skupine každý  týždeň.

 
PRIHLÁSTE SA, PROSÍM, VOPRED cez správu na FB
alebo mailom na kruzky@rukavruke.sk. 
 
Hudobné schopnosti pre účasť nie sú potrebné.
 
 Lektorka: Mgr. Petra Šutarová – psychologička, absolventka dlhodobého muzikoterapeutického kurzu, garantovaného CZMTA. Má tri deti.
 
Muzikoterapia sa uskutoční v priestoroch KC Ruka v ruke (Námestie SR 15) v Bytči.
 
Odporúčaný príspevok: 3€
 
Na prvú hodinu (tzv. skúšobnú) je možné využiť jednorazový vstup, potom je však nutné zaobstarať si permanentku. Príspevok za permanentku na 5 vstupov je 15€ (3€/vyučovacia hodina). Vstup je na permanentku (5 vstupov), ktorú získate pri Vašej prvej návšteve po vyplnení prihlášky. Prihlášku si môžete vyplniť priamo na mieste. Permanentka má platnosť 4 mesiace. Ak sa nebudete môcť zúčastniť, informujete lektorku aspoň 24 hodín vopred. V opačnom prípade Vám jeden vstup na permanentke automaticky prepadá.
 
HYGIENICKÉ OPATRENIA
V centre dodržiavame hygienické povinnosti v súlade s vyhláškou ÚVZ SR č. 241/2021. V praxi to znamená:
– nosenie rúšok v interiéri centra,
– dezinfekcia rúk pri vstupe
– uchovávanie kontaktu účastníkov po dobu 14 dní pre prípad epidemiologického vyšetrovania
– dezinfekcia spoločných priestorov po každej aktivite (kľučky, dotykové plochy, WC),
– používanie len tekutého mydla a jednorazových utierok
– časté vetranie priestorov
 
Zároveň vás chceme dôrazne požiadať, aby ste pri prejavoch respiračných ochorení ostali v domácej izolácii