Miniškôlka pomôže deťom i rodičom, zažite si ju spolu!

Nástup do materskej školy prináša veľa zmien do života detí a ich rodičov. Jednou z dôležitých vecí, ako toto blížiace obdobie lepšie zvládnuť, je príprava – dať dieťaťu aj sebe čas na zmenu. Príprava poskytuje veľmi vďačný priestor na vnímanie rôznych faktorov a hľadanie ciest. 

Adaptačný program Miniškôlka v sprievode rodiča je určený pre deti, ktoré čaká nástup do materskej školy. Stretávame sa už rok každý piatok od 9.h.-12.h. v priestoroch komunitného centra Ruka v ruke. Zažite si s dieťaťom pred nástupom do materskej skoky prostredie malej skupinky deti s určitým, spravidla sa opakujúcim harmonogramom, ktorý prináša veľa zaujímavých aktivít a zistení.

Podrobný harmonogram dopoludnia, princípy našej neformálnej miniškôlkarskej skupiny si môžte prečítať tu.

V čom môže Miniškôlka pomôcť mne ako rodičovi?

Ako sociálna pedagogička vidím v prítomnosti sprevádzajúceho rodiča tieto výhody, pretože aj rodič zažíva v Miniškôlke rozvoj svojich zručností:

  • Prítomnosť rodiča ako 1. vzťahovej osoby pre dieťa pomáha budovať dieťaťu bezpečný vzťah k Miniškôlke. Spoločný čas v Miniškôlke zahŕňa vybrané aktivity na podporu vzťahovej väzby medzi rodičom a dieťaťom. Myšlienka významu vzťahovej osoby je dôležitá u sprevádzajúcej osoby v adaptačnom programe, neskôr u samotného učiteľa v materskej škole.
  • Rodičia a ich deti majú možnosť spoločne zažívať riešenie konfliktov v bezpečnom prostredí, ktoré vychádza z rešpektujúceho prístupu. Spoločne si tak môžu vzájomne rozvíjať svoje kompetencie a zručnosti, ktoré môžu priniesť nový pohľad pri preberaní zodpovednosti, pri rozhodovaní, hľadaní riešenia, nachádzaní vzájomného rešpektu.
  • Rodičia môžu zažiť v Miniškôlke svoje dieťa „inak“ a vďaka sprevádzaniu lektorky si tieto „aha-momenty“ môžeme lepšie všímať a uvedomiť (dieťa urobí pokrok, predĺženie
    pozornosti, zvládnutie napätej situácie, náhla zmena v správaní v kontexte atď.) 
  • V priebehu voľnej hry detí, ktorá je nevyhnutná pre rozvoj, sa môžu rodičia pýtať na rôzne témy súvisiace s nástupom do materskej školy. Ak kapacita času na hĺbku témy nestačí, vieme sa k téme opätovne vracať, ponúknuť prednášky pre rodičov v centre, prípadne konzultáciu s našou detskou psychologičkou Lenkou Ciglanskou.

Čo na našu Miniškôlku vravia rodičia?

Vyspovedali sme rodičov z miniškôlky, tu sú ich dojmy 🙂

Viac informácií o prihlasovaní, priebehu, lektorke a finančnom príspevku nájdete na www.rukavruke.sk/miniskolka/. Zaujala Vás Miniškôlka tak, že by ste si ju chceli rovno vyskúšať so svojim dieťaťom? Ozvite na Adriáne telefonicky (smskou) na čísle 0944 150 670 alebo cez Facebook (Ruka v ruke, Adriána Barníková)

Autor článku: Mgr.Adriána Barníková, sprievodkyňa v miniškôlke

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Meno *
Email *
Adresa webu

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.