Remeselná dielnička

Naša remeselná dielnička je tu pre všetky kreatívne ruky (a duše) od 9 rokov. Spolu s výtvarníčkou sme pre vás pripravili tri bloky (každý má 6 hodín), ktoré sa venujú zaujímavým témam. Témy budeme zverejňovať postupne.

Prvou témou je Tvorba z vlny. V remeselnej dielničke vás čaká šesť tvorivých hodín (rozdelených do dvoch dní), počas ktorých si vyrobíme plstené vrecúško z vlny a na ráme si utekáme tapisériu podľa vlastnej fantázie. Prihlásiť sa môžete priamo lektorke na tel. čísle uvedenom na plagáte. Viac o lektorke sa dozviete pod plagátikom.

Príspevok: 24€ (1 blok=6 hodín)

 

Lektorka: Mgr. Terézia Kováčiková – absolventka vysokej školy UMB v Banskej Bystrici v odbore učiteľstvo výtvarného umenia. Počas pedagogického pôsobenia získala so svojimi žiakmi mnohé ocenenia. Vedie žiakov od najmenších až po absolventov. S dospelými sa venuje aj náročnejším výtvarným technikám. Popri svojej práci získala certifikáty v remeslách Tkanie na krosnách a Hrnčiarska výroba. Vo voľnom čase sa venuje maľbe a remeslu. Svoje diela prezentuje na vernisážach a výstavách.