Mgr. Michaela Cedzová – psychologické poradenské služby

Mgr. Michaela Cedzová

,,Jedným zo základných práv človeka je mať právo na chybu.“ Anthony de Mello

Chyba je prirodzenou a potrebnou súčasťou učenia, či už pre dospelého alebo pre dieťa. Každý deň, tak môže byť našim priateľom alebo učiteľom.

Ponúkam psychologické poradenstvo pre deti a dospelých v nasledujúcich oblastiach:

  • Poradenstvo v oblasti vzťahov
  • Manželské a partnerské poradenstvo
  • Poradenstvo pre rodinu v rozvode a rozchode
  • Poradenstvo v oblasti výchovy, výchovných problémov, rodičovských zručností
  • Filiálna terapia
  • Terapia hrou
  • Kariérne poradenstvo
  • Osobnostný rozvoj
  • Lektoring

V minulosti som absolvovala vzdelávania orientujúce sa na to, ako zvládať rozvod ako partner, ako rodič, a ako pomôcť zvládnuť rozvod dieťaťu. Zúčastnila som sa vzdelávania zameraného na využívanie arteterapeutických a iných projektívnych techník pri práci v poradensko-psychologickom procese.

Pre viac informácii neváhajte kontaktovať

Mgr.Michaela Cedzová, psychologička

kontakt: cedzovamichaela1@gmail.com

https://instagram.com/psychologicke.poradenstvo

tel.číslo: 0950 447 454