Mgr. Lenka Ciglanská – psychologické poradenské služby

Mgr. Lenka Ciglanská

Som psychologička, svojou odbornou prácou poskytujem pomoc a podporu pri rôznych životných situáciách.

Verím, že múdrosť a zdroje potrebné na riešenie situácií sú v nás samých. Moja úloha je sprevádzanie, podpora a pomoc pre každého, kto hľadá odpovede a chce niečo zmeniť.

Keď práve nie som psychologička alebo školiteľka, tak som manželka a mamina Paulíny, Šimona a Tomáša, obdivovateľka prírody, kníh, filozofických debát a všetkého, čo má potenciál byť pekné.

Vzdelanie a výcviky

 • Titul Mgr. Odbor Psychológia , Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Integratívna práca so zmenou a motiváciou individuálne, s pármi a so skupinami, Couachingplus – 2 ročný výcvik
 • Posilnení učitelia – Gruntkraf
 • Distančné poradenstvo, Linka Detskej istoty, Unicef
 • Kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný
 • Online kurz Nevýchova
 • Iné kratšie semináre a workshopy…

Predchádzajúca prax ako psychologička

 • Distančné poradenstvo na Linke detskej istoty
 • Skupinová práca s deťmi s poruchou poroznosti (tzv. ADHD), a ich rodičmi
 • Sociálne poradenstvo pre rodiny, ktoré mali člena vo výkone trestu
 • Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie – individuálna poradenská práca s deťmi a rodičmi, preventívne a intervenčné programy so skupinami žiakov na ZŠ a SŠ
 • Terénna sociálna práca Ulita, o.z. – práca s komunitou zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Distančné poradenstvo – poradňa psychológa časopisu Mama a ja

Predchádzajúca prax ako školiteľka

 • Zážitkové workshopy pre firmy – témy vyhorenie, komunikácia, vzťahy na pracovisku …
 • Komprax – školenie mladých lídrov, národný projekt Iuventa
 • Posilnení učitelia – vedenie skupín učiteľov v hľadaní zdrojov a podpory
 • Rodičovské zručnosti – prednášky, podporné skupina pre rodičov

Ponúkam:

Individuálne a párové poradenstvo

Zameriava sa na podporu a pomoc v ťažkých životných situáciách, kedy sa človek necíti dobre, vypadol zo svojej rovnováhy a nechce v tomto stave ostávať sám.

Cieľom poradenstva je nazeranie na danú situáciu z rôznych smerov, zmapovanie, získanie určitého nadhľadu, prípadne zistenie aké iné možnosti sú na dosah. Často krát môže ísť len o radu v nejakom konkrétnom probléme, nejedná sa o hlbšie pochopenie problému a jeho prepracovávaniu, skôr o získanie nadhľadu, čo v danej problematickej situácii robiť.

Dĺžka stretnutí závisí od problému, môže ísť o 1-2 stretnutia pri krízových situáciách, alebo dlhodobejšie stretnutia (2-3 mesiace) pri skúmaní možností v ťažšej životnej situácie. Poradenstvo je možné uskutočňovať aj online formou.

Školenia/prednášky

Témy sú zamerané na podporu vzťahov medzi rodičmi a deťmi alebo medzi partnermi, či kolegami v práci. Ponúkame skupinové školenia alebo prednášky na témy:

 • vzťahovej výchovy, problémy vo výchove – spánok, vzdor, hranice…,
 • práca s emóciami
 • komunikácia, prevencia, sebarozvoj, syndróm vyhorenia

Možnosť dlhodobých pravidelných prednášok, workshopov, alebo jednorazových prednášok

 

Pre viac informácii neváhajte kontaktovať

Lenka Ciglanská, psychologička

kontakt: lenka.ciglanska@gmail.com

tel.číslo: 0902 255 125