Rozvrh

Deň Aktivita
Pondelok Cvičenie pod stromami

9:30-11:00

     
Utorok Podporné skupiny pre rodičov
9:30-11:30
  Tančiareň
(každý druhý týždeň)
17.00-18.30
 
Streda Hernička
9:30-11:30
Anglické konverzácie
16:30 -17:20
Anglické konverzácie
17:30-18:20
Odborné semináre
(každý druhý týždeň)
16.30-18.00
Štvrtok Pohyb a rytmika cez zmysly
9:00-10:00, 10:00-11:00
Angličtina pre najmenších
16:30-17:15
Priadky *
17:00-18:30
Piatok Miniškôlka
9:00-12:00
Večer spoloč.hier pre deti**
16:00-18:00
Večer spoloč.hier
pre dospelých**
17:00-20:00
 
Sobota Angličtina pre najmenších
9:00-9:45, 10:00-10:45
Rodinné soboty ***

* každý druhý týždeň podľa Kalendáru podujatí
** raz do mesiaca
** nepravidelne podľa Kalendáru podujatí

V lete fungujeme v letnom režime, viac info v kalendári a na našej FB stránke.

Od septembra bude rozvrh opäť platný.